Poniedziałek

W każdy poniedziałek zapraszamy Cię na modlitwę w duchu wspólnoty z Taizé! 

Rozpoczynamy wspólną Eucharystią o godz. 1900 w kaplicy DA5, a po niej przenosimy się do WDM na ul. Skorupki 13/2,  gdzie o godz. 2000 rozpoczynamy modlitwę Taizé.

Aktualne informacje o cotygodniowych spotkaniach możesz znaleźć na Spotkania Taizé – Łódź.

Zapraszamy! Czekamy na Ciebie!