➡️ Obecność! ⬅️
To temat najbliższego spotkania, na które zapraszamy wszystkich młodych.
Nie bój się! Łatwo powiedzieć. 😕 Ile razy to już słyszałeś?
Ile razy lęk zatrzymywał cię w drodze? 🤔 
Czy teraz odważysz się zaufać na nowo?
Zaryzykuj! 🔥💪 Mojżesz czeka, aby wskazać drogę do Tego, który mówi: JESTEM. 👀🏃‍♂️👟

A zatem weź Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, ewentualnie notatnik. ✏️📖
Czekamy na ciebie! 🤪

👉 27 marca 2019 📆
👉 g. 19:00 🕰
👉 WDM (ul. Skorupki 13/2) 🏠